Zaken Nu
Image default
Energie

Een schoner leefklimaat door energietransitie

Wat betekent de term energietransitie?

Als je het hebt over energietransitie dan gaat het over de verschuiving van gebruik van energie; van traditionele fossiele naar duurzame energie. Waar vroeger veelal de focus lag op het gebruiken van fossiele brandstoffen wordt het duurzamer omgaan met milieuvriendelijkere alternatieven gaandeweg steeds populairder. Dit doet men met het klimaat in ogenschouw. Er zijn vele manieren om energietranstie in te zetten voor een schoner klimaat. Bedrijven en sectoren zien hier meer en meer het nut van in en focussen zich steeds vaker op deze mogelijkheden.

Is de focus op energietransitie nodig?

Kijk je naar de hoeveelheid fossiele brandstoffen die tot op heden gebruikt worden dan zie je dat daarbij gigantisch veel vervuilende gassen worden uitgestoten. Denk maar aan al het verkeer op de weg dat voornamelijk gebruik maakt van motoren op fossiele brandstoffen. Maar ook fabrieken en andere grote vervuilers dragen bij aan onder andere de opwarming van de aarde. Steeds vaker ziet men de negatieve gevolgen dichterbij komen en is men bereid om zich aan te passen. Zeker op dat moment is het handig als energietransitie ter sprake komt. Niet iedereen weet hier nog het zijne van en dat kan een verschil maken. Hoe meer mensen op de hoogte raken van wat er allemaal mogelijk is, hoe sneller deze verschuiving plaats kan vinden. Gelukkig zetten bedrijven en sectoren nu al in op het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven in de vorm van bijvoorbeeld duurzame energiebronnen.

Terug in de tijd bij energietransitie

De energie werd voor een lange tijd voornamelijk gehaald uit fossiele brandstoffen die bij verbranding slecht zijn voor de natuur. Begin jaren 1900 maakte men echter al gebruik van duurzame energiebronnen voor hun mechanische apparaten. Op een gegeven moment werd verder in die eeuw de ontdekking van fossiele brandstoffen gedaan. Omdat die in grote getalen aanwezig waren en makkelijk te verkrijgen, werden ze goedkoop en daarmee populair. Tegenwoordig zie je dus dat er weer wordt ingezet op de verschuiving naar klimaatvriendelijke energie.

Wat is de invloed van duurzame energiebronnen?

Duurzame energiebronnen spelen een gigantische rol in de energietransitie. Deze maken het namelijk mogelijk dat bedrijven, instanties, gemeenten en zelfs particulieren kunnen kiezen voor een schone manier van energie opwekken. Denk maar aan windmolens, watermolens, zonnepanelen en andere vormen. Doordat deze manier van stroom opwekken zeer schoon is, wordt het een waardevolle investering in de toekomst. Door continu te blijven focussen op energietransitie en alle mogelijkheden te blijven benoemen en ontwikkelen zorgen we met elkaar voor een schoner milieu en een beter leefklimaat voor nu en in de toekomst.

https://www.bredenoord.com/nl/kennis/

Gerelateerde artikelen

Wat kan ik met een SCIOS-keuring?

Het huren van een generator: waar let je op?