Zaken Nu
Image default
Werkgelegenheid

Juridische vacature voor Officier van Justitie

Wetten zijn nodig om een ​​samenleving effectief en eerlijk te laten functioneren. Het is bijvoorbeeld verboden om geweld te gebruiken, te stelen of materiële schade te veroorzaken, en er zijn wetten om de verkeersveiligheid te waarborgen. Iemand anders kan contact opnemen met de politie als iemand zich niet aan de wet houdt. Of de dader kan worden aangehouden door de politie. Alleen rechters en het openbaar ministerie hebben de bevoegdheid om in Nederland straf op te leggen. Daarom zijn er verschillende juridische vacatures. Belangrijk is dat een persoon niet kan worden gestraft tenzij is bewezen dat hij verantwoordelijk is voor het misdrijf in kwestie. Daarvoor is een onafhankelijke rechterlijke macht en een onderzoek nodig.

Wat is een officier van justitie eigenlijk?

Er zijn verschillende juridische vacatures. De rechterlijke macht bestaat uit de rechtbanken en de officier van justitie. Zij zijn belast met de uitvoering van het strafrecht. Het is de enige organisatie die bepaalt wie voor de rechtbank moet getuigen en tegen welke aanklacht. Ze zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de politie in hun onderzoek naar strafbare feiten. Daarom is het ook hun verantwoordelijkheid om verdachten voor de rechter te brengen en strafbare feiten te vervolgen. Soms lossen zij strafbare feiten op buiten het rechtssysteem om. Hierdoor is zij niet betrokken bij civiele geschillen zoals huur, dienstverband of echtscheiding. In de tien arrondissementsparketten behandelen officieren van justitie, met hulp van bestuurlijke en juridische experts, enkele honderdduizenden zaken per jaar. Als er beroep wordt aangetekend, krijgt een van de vier regionale parketten de zaak toegewezen. De advocaat-generaal is de titel die wordt gebruikt voor de vertegenwoordiger van het OM in deze kantoren (Advocaat Generaal). Deze kantoren worden geleid door hoofdofficieren van justitie en hoofdadvocaten generaal. Het College van Procureurs generaal in Den Haag houdt landelijk toezicht op het OM. De minister van Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. De minister kiest samen met het College van procureurs generaal de topzaken voor opsporing en vervolging. Er zijn tal van juridische vacatures die je kunt bekijken om te werken voor de overheid.

Juridische vacatures als Officier van justitie

Om officier van justitie te kunnen worden, is het kennen van het toepasselijke recht een verplichting. Je moet hiervoor op zoek naar juridische vacatures. Je kunt officier van justitie worden met een middelbare schoolopleiding. Immers, hoe hoger het onderwijs, de kwaliteit van de manier van denken en nadenken zal veel beter zijn. De officieren van justitie kunnen ongeveer € 138.261 (EUR)/jr verdienen, wat overeenkomt met € 66,47 (EUR)/uur met bonussen van € 9.250 (EUR)/jr. De potentiële salarisverhoging in 5 jaar van 10% maakt deze baan zeer wenselijk. Dus als je op zoek bent naar goede juridische vacatures, dan kan een officier van justitie de juiste keuze zijn.