Zaken Nu
Image default
Zakelijke dienstverlening

Pensioenspecialisme

Er zijn generalisten en specialisten. Beide kunnen elkaar prima aanvullen. Het samengaan van beide werkzaamheden pakt vaak niet goed uit. Daarom heeft Pensioenlogica gekozen voor een paar specialismen; de details waarmee het onderscheid wordt gemaakt bij een werknemerspensioen, ZZP-pensioenoplossingen en pensioenoplossingen bij ontslag (waaronder een eerdere mogelijkheid te pensioneren). Dat is meer dan genoeg. Het bijhouden van de details kost immers veel tijd, echter dezelfde details maken wel het onderscheid. Dus dat is het waard. 

Verdiepingsslag 

Een pensioenspecialist wil juist onafhankelijk zijn omdat hij juist dan een verdiepende slag voor de client kan slaan. Een complex pensioenvraagstuk kan zo worden beoordeeld (voor- en nadelen) en de beste oplossing voor de client worden gekozen. Objectief, soms sluit een product het beste aan en soms niet.

Bijvoorbeeld

Adriaan wordt ontslagen en ontvangt gedurende twee jaar een WW-uitkering. Deze uitkering is voor hem niet voldoende om van rond te komen. De WW is slechts 70% van zijn oude salaris en daarmee kon hij maar net rondkomen. Vroeger kon hij wel sparen en dat heeft hij bewaard. Dat komt nu goed uit. 

Pensioen naar voren halen

Is het naar voren halen van zijn pensioen niet verstandiger? Nee in deze situatie niet omdat pensioen de WW-uitkering kort. Dat schiet dus niet op. Tevens is hij pas net 60, het pensioen ruim zeven jaar naar voren halen heeft een groot effect op de hoogte van het pensioen. Deze komt immers langer tot uitkering waardoor het jaarlijks te ontvangen pensioen omlaag gaat. 

Alles hangt aan elkaar, de ene oplossing kan mogelijk op een ander gebied zo negatief uitpakken waardoor in het geheel gezien u erop achteruit gaat. Daar moet dus goed op worden gelet. Het omgekeerde is ook waar, de combinaties zorgen ook vaak voor de mooiste oplossingen. Maatwerk daar gaat het om. Dat is niet zomaar uit een rekentool worden gehaald. Deze tools kunnen denkwijzen wel prima ondersteunen. 

Onafhankelijk pensioenadvies houdt in dat er uitsluitend naar uw belang wordt gekeken. Niet naar een oplossing die de adviseur, bank, verzekeraar enz. het beste past. De uitkomst is misschien niet altijd hetgeen u wilde horen maar op lange termijn wel het beste. Objectiviteit daar gaat het om en dient altijd de lange termijn. Om tot een objectief antwoord te komen is er een verdiepingsslag nodig die het beste en meest effectief door een specialist kan worden uitgevoerd. Ontdek meer op de website van pensioenlogica.nl.