Zaken Nu
Image default
Werkgelegenheid

Ongeval op de werkvloer en smartengeld

Op iedere werklocatie kan een ongeval voorkomen. Je denkt misschien dat zoiets vooral in de bouw en op werkplaatsen voorkomt, maar ook op kantoor kan er een ongeval zijn. Met een ongeval op de werkvloer is er vaak sprake van smartengeld. Of dat wordt uitgekeerd is heel erg afhankelijk van de situatie. We vertellen je daarom het antwoord op de vraag wat is smartengeld? Ook vertellen we je wat B&O Letselschade voor je kan betekenen. 

 

Wat is smartengeld?

Als er een ongeval voorkomt op de werkvloer, is er doorgaans sprake van letsel. Dat wil zeggen dat iemand lichamelijk of emotioneel schade heeft opgelopen. In sommige gevallen zelfs beide. Smartengeld kan dan geclaimd worden. Dat is nog geen garantie dat je als slachtoffer ook smartengeld krijgt. Dat is namelijk geheel van de situatie afhankelijk. Ook kan smartengeld pas worden vastgesteld na de revalidatieperiode. Smartengeld is de vergoeding voor je emotionele lijden en een vergoeding voor alle ellende die je mee maakt. Daaronder kan ook een opgelopen werkbeperking vallen. Als je (deels) arbeidsongeschikt raakt door het ongeval bijvoorbeeld.

 

Smartengeld na een ongeval

Wat voor ongeval er ook voorgekomen is op de werkvloer, als er sprake is van immateriële schade, kan er smartengeld geclaimd worden. Vaak is er dan ook sprake van letselschade en dus ook vaak van materiële schade. Meestal is het lichamelijk letsel de basis voor het emotionele letsel. Omdat dat pas later duidelijk kan worden kan smartengeld pas later worden bepaald. De hoogte van de som smartengeld is daarnaast afhankelijk van allerlei factoren. 

Zo speelt de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer mee. Ook de tijd om te revalideren of herstellen speelt een rol, evenals de ernst van de nodige medische hulp en ingrepen. Als het letsel werk, studie, hobby’s en vrijetijdsbesteding op een of andere manier heeft beïnvloed, wordt dit ook meegenomen in het bepalen van de hoogte van het smartengeld.