Wat is verzuimpreventie?

Categories
Table of Contents
Share :

Gerelateerde
berichten

De kosten die gerelateerd zijn aan ziekte en verzuim zijn in ons land sinds 2016 meer dan verdubbeld. Dat is een stijging van ongeveer 1,2 miljard naar circa 2,5 miljard euro. Dit komt naar voren uit de onderzoeksgegevens van Arbobalans 2020 van het TNO. De grootste veroorzakers van het (ziekte) verzuim zijn o.a.: ontevredenheid over het inhoudelijke werk, de hoge taakeisen die gesteld worden en het dagelijks uitvoeren van repeterende handelingen en bewegingen. Door het inzetten van verzuimpreventie zorg je ervoor dat het ziekteverzuim binnen een bedrijf wordt teruggedrongen en zelfs wordt voorkomen. Het terugdringen van de kans op dergelijke uitval door ziekte is goed voor het welzijn van de medewerkers en dus ook voor de organisatie én voor de financiële stabiliteit.

Bekrachtigen van een verzuimprotocol

Het ziekteverzuim dat werk gerelateerd is, kan uiteindelijk leiden tot lang lopende gezondheidsklachten en zelfs tot totale arbeidsongeschiktheid. Het adagium: “voorkomen is beter dan genezen”, is iets wat binnen bedrijven meer aandacht moet krijgen. Dat betekent dat je je personeel in een vroeg stadium goed moet begeleiden. Zo is een eerste stap in de goede richting van verzuimpreventie dat je een duidelijk verzuimprotocol opstelt. Hierin neem je de richtlijnen en procedures op rond ziekmelding, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie van aanhoudend verzuim en de verrekening van vakantiedagen op. Ook zijn in dit protocol de rechten en plichten van de werknemer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid vastgelegd.

Werk gerelateerd verzuim voorkom je met verzuimpreventie

Als er gesproken wordt over verzuimpreventie dan gaat dat in de kern om het verzuim te voorkomen. Uit onderzoek komt naar voren dat bij ruim 60% van werknemers die niet aanwezig zijn, de oorzaak op het werk ligt. Met deze informatie kun je als werkgever dus goed ingrijpen. Door bijvoorbeeld de sfeer op de werkvloer positief te veranderen, door werknemers meer zelfstandigheid te geven, door het aanbieden van scholing en opleidingen, door de luisteren naar klachten over werkbelasting en door een gezond werkklimaat te scheppen. Ga dus in gesprek met je werknemers en luister naar hun wensen en behoeften.

Hoe werkt effectief verzuimmanagement?

Het voorkomen van verzuim kun implementeren door speciale software. Visma Verzuim is een Europees cloudsoftware-bedrijf  en een grote speler in speciale verzuimsoftware.  Dit is speciaal ontwikkeld voor effectief verzuimmanagement binnen een bedrijf of organisatie. Hun aanpak is gericht op een aantal duidelijke stappen:

  • Het opvangen van signalen.
  • In contact blijven met de werknemer en de onderliggende problemen herkennen.
  • Het bijhouden van de gegevens.
  • Risico inventarisatie.

Dit zal zorgen voor minder verzuim, een efficiëntere werkenethos en daardoor gezonde, gemotiveerde werknemers

Risico-inventarisatie

Signalen over klachten die gerelateerd zijn aan het werk, moeten als eerste opgevangen worden door de leidinggevende. Een training verzuimpreventie helpt om deze signalen te kunnen herkennen. Het is daarna belangrijk om de onderliggende oorzaak van die problemen vast te stellen en te benoemen. Wanneer deze verzuiminformatie op een centraal punt wordt geregistreerd, beschikken alle belanghebbenden over een goed overzicht voorzien van duidelijke rapporten en statistieken. Zo kun je verbanden herkennen en ben eventuele grotere problemen voor. Deze risico-inventarisatie hebben als doel dat je gerichte actie kunt ondernemen. Hetgeen zal resulteren in minder verzuim. 

Hoe werk de software van Visma Verzuim

De software Visma Verzuim is ontwikkeld om meer overzicht en inzicht te creëren. Dat geldt voor zowel korte- als langdurig ziekteverzuim. In een speciaal opgezet preventiedossier kunnen de eerste signalen en de vervolggesprekken met de betreffende werknemer worden vastgelegd. De app voor verzuimpreventie zorgt bovendien voor een optimale samenwerking tussen de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts, de arbodienst, de verzekeraar en het UWV. 

 

Nog niet gelezen?

Check deze artikelen!

maak deel uit van ons succes.